Min baggrund


Jeg har spillet harmonika, siden jeg var ti år.

Mine lærere har været:

Lars Bjarne (Dyremose)
Jeanett Dyremose
Varna Dyremose
Peter Anders
Lars Holm
Mogens Ellegaard

Som atten-årig blev jeg optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og studerede med Professor Mogens Ellegaard og Lars Holm som hovedfagslærere fra 1981 – 1987, hvormed jeg blev Statsprøvet Musikpædagog.


Jeg er i dag fuldtidsansat på Helsingør Musikskole (www.helsingormusikskole.dk), hvor jeg har undervist siden 1998. Jeg underviser i accordeon, harmonika, rytmisk klaver, keyboard og sammenspil.

 Herudover er jeg koordinator for èn af musikskolens fire klubber "Solist klubben" samt folkeskolekoordinator ift. samarbejde mellem musikskole og folkeskole. Jeg har konstrueret et 8 ugers forløb, som fra Helsingør musikskole tilbydes til samtlige folkeskoler i Helsingør kommune fra sæson 2016/17 og frem. Jeg underviser i samarbejde med klassens musiklærer og berører alle faglige mål for musik (3. - 6. kl.) 

Jeg deltager ydermere sammen med fem andre lærere fra Helsingør Musikskole i et projekt i Hornbæk (ASI) = Alle Spiller Instrument, hvor alle elever får undervisning på et prioriteret instrument i 3. og 4. kl. - i 2. kl. bliver eleverne forberedt i form af nodelære af vores Klub 0-9 lærer. 

Øverste fremadrettede mål for musikskolernes  nye overenskomst 2017/18 er samarbejde med folkeskolen. Den nye folkeskolereform har lagt op til det med krav om, at musikskolerne skal bidrage med at højne det faglige niveau i folkeskolen, hvilket er bevist, at musik gør :-)